Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

deadbody

June 20 2017

deadbody
1533 0848 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viazupson zupson
deadbody
deadbody

June 18 2017

deadbody
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes vianezavisan nezavisan

June 14 2017

1394 0b15 390
Reposted fromtwice twice viaankaottak94 ankaottak94
deadbody
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viabretella bretella

June 13 2017

0061 2bcc 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaJulaHeart JulaHeart

June 12 2017

deadbody

June 11 2017

deadbody

June 09 2017

deadbody
deadbody
3601 9335 390
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viashitsuri shitsuri
deadbody
0924 9ac2 390
Reposted fromtfu tfu viashitsuri shitsuri
deadbody
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
deadbody
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viatobecontinued tobecontinued
deadbody
deadbody
Reposted fromDennkost Dennkost viajasnaa jasnaa

June 07 2017

deadbody
4525 bd33 390
Reposted fromdusix dusix viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl